Tapeta

webshop - ponujamo vam širok izbor kakovostnih, luksuznih

tapet

Kategorije
Mr Perswall tapete Parato italijansko tapete Borastapeter svedske tapete ECO svedske tapete
ECO svedske tapete
Claesson Coivisto Rune Collected Memories Falsterbo 2 Mix Metallic
Pigment White Light
Z oddajo naro?ila po Vaši  individualni registraciji na spletni strani  www.tapetawebaruhaz.hu boste postali kupec v Hajlék-2000 Kft.

Prosimo, oglejte si navedene informacije!

Prodajalec:
Prodajalec vseh proizvodov je: Hajlék-2000 Kft.
Naslov: 2484 Agárd, Szárcsa u. 5.
Naše trgovine:

Tapétacenter - 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 47.
Tapétacentrum - 1081 Budapest, Kiss józsef u. 16.
Tapétaüzlet - Tapéta webáruház 1084 Budapest, Delej u. 43

Dav?na štev.: 11453835-2-07
Dav?na številka Skupnosti: HU-11453835
Registrska štev.: 07-09-004787
Podatki denarnega prometa:
CIB Bank: 10701379-48371704-51100005
Swift koda: CIBHHUHB
IBAN štev.: HU27
BIC koda: HU27
Telefon: 06 1 788 50 95
Faks: 06 1 323 00 13
e-pošta: info@tapetawebaruhaz.hu
Ta e-poštni naslov je zaš?iten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogo?en Javascript.

 

Predmet pogodbe
 
Predmet pogodbe predstavljajo vsi artikli internetne trgovine Hajlék-2000 Kft.  Lastnosti proizvodov in njihove zna?ilnosti lahko najdete na konkretni strani  dolo?enega artikla, pri dolo?enih tapetah pa imate tudi možnost vpogleda v certifikat izbrane tapete. Nakupna cena in pla?ilni pogoji:
Cena, ki je navedena ob artiklu, je nakupna cena artikla, ki vsebuje tudi davek na dodano vrednost. Nakupne cene ob artiklih se v ?asu med oddajo naro?ila in prevzemom artikla zagotovo ne bodo spremenile. Pla?ali boste torej ceno, ki jo vidite na strani ob naro?ilu.
?e bi želeli kupili proizvod - ki ga v danem trenutku nimamo na zalogi v naših skladiš?ih in ga zaradi kasnejšega termina proizvodnje tudi ni mogo?e nabaviti -, in nam oddali naro?ilo, bomo takoj ko bo mogo?e, navezali stik z Vami po telefonu ali e-pošti, ki ste ju navedli, in Vas obvestili o terminu proizvodnje. Po obvestilu se boste lahko odlo?ili, ali boste po?akali na dobavo po terminu proizvodnje ali pa boste zahtevali vra?ilo kupnine, ki Vam jo bomo nakazali v roku 3 dni.
 
Pla?ilo nakupne cene se opravi na spodaj navedene na?ine, med katerimi lahko izberete tistega, ki je za Vas najugodnejši:
-    na obmo?ju Madžarske pla?ilo z on-line ban?no kartico in dobava prek dostavne službe,
-    na obmo?ju Madžarske pla?ilo z on-line ban?no kartico in z osebnim prevzemom v eni od naših trgovin,
-    v primeru dobave v tujino, z ban?no kartico in prek dostavne službe.


Dobavni pogoji in roki:

Hajlék-2000 Kft. bo kupcem dobavil naro?ene artikle v roku, ki je naveden ob  artiklu, ob pla?ilu protivrednosti dobave. Dobavni rok je najve? 10-20 dni in se za?ne z dnem, ki sledi oddaji naro?ila. Za artikle z oznako »dokler traja zaloga« je dobavni rok  4-6 dni oziroma v primeru teh artiklov se žal lahko zgodi, da naro?ila v vseh primerih ne bomo mogli izpolniti. V vsakem primeru pa bomo o tem obvestili naše kupce, v kolikor bi do tega prišlo.

Prevzem blaga

Artikel lahko prevzamete od dostavne službe vsak delavnik na naslovu, ki ste ozna?ili, ali v Budimpešti VIII. okrožje Kiss József u. 16,  VIII. okrožje Delej u. 43. oziroma IV. okrožje Perényi Zsigmond u. 47.  
 
Garancijski pogoji:

Garancijske zahteve se, upoštevaje vsakokratne veljavne predpise, podajo pisno pri prodajalcu ali njegovem pooblaš?enem predstavniku na naslov: Hajlék-2000 Kft. ali po e-pošti: info@tapetawebaruhaz.hu. Ta e-poštni naslov je zaš?iten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogo?en Javascript.


Prijava mora vsebovati:
o podrobne podatke artikla / kratek opis napake itd./,
o ?as in kraj prodaje,
o v primeru reklamacije je v vseh primerih potrebno priložiti ra?un.


Hajlék-2000 Kft. si pridržuje pravico preveriti in oceniti reklamacijo.  Družba Hajlék-2000 Kft. bo na zahtevo kupca dobavila tapeto za katero se prizna upravi?ena reklamacija oziroma jo zamenjala z novo.

Zamenjava artikla:

V kolikor ima naro?eni artikel  napako, ali je bil nemara poškodovan med prevozom, Vam ga družba Hajlék-2000 Kft. brezpla?no zamenja v primeru, ?e je bilo po ugotovljeni napaki prekinjeno polaganje tapet pri 3. zavitku, ?e so ostale druge tapete neodprte, ?e se v celotni koli?ini in nepoškodovane vrnejo v eno od naših trgovin. V primeru, da ne želite zamenjave, Vam bomo vrnili kupnino za tapete,  v kolikor bo proizvajalec priznal napako, oziroma ?e je bila tapeta poškodovana pri prevozu.  Prosimo, da v primeru, ko opazite poškodbo na prevzetem artiklu, to sporo?ite naši službi za stike s strankami.  

Pravica do odstopa od nakupa:

V primeru naro?enih tapet in bordur imate pravico, da v roku 14 dni od  prevzema odstopite od namena nakupa. V tem primeru Vam družba Hajlék-2000 Kft. povrne izpla?ano kupnino najpozneje v tridesetih dneh od Vašega odstopa oziroma od vrnitve tapet v primeru, ?e so druge tapete ostale zaprte v embalaži, ?e se v celotni koli?ini in nepoškodovane vrnejo v eno od naših trgovin. Povra?ilo se ne nanaša na stroške prevoza pri vrnitvi, prav tako morate sami kriti tudi stroške vrnitve tapet.
Neuspešna vro?itev:
?e je bila vro?itev zaradi Vaše napake neuspešna, stroški ponovne dostave v vsakem primeru bremenijo Vas. V primeru, da je bila vro?itev neuspešna zaradi napake dobavitelja, stroški ponovne dostave v vsakem primeru bremenijo dobavitelja.

Omejitev odgovornosti:

Družba Hajlék-2000 Kft. ni odgovorna za morebitno škodo v naslednjih primerih:
- v primeru napake, ki Vam onemogo?i povezavo z web-stranjo naše web-trgovine s tapetami Hajlék-2000 Kft. in oddajo naro?ila.
- za kakršnekoli napako, ki bi izvirala iz strojne ali programske opreme Vašega ra?unalnika, ali za škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve internetne povezave.
Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi izvirala iz napak pri internetni povezavi oziroma povezavi z bazo podatkov (npr.: zaradi vzdrževanja). Pridržujemo si pravico do sprememb akcijskih in drugih cen oziroma do ukinitve akcij brez predhodnega opozorila.  Pridržujemo si pravico (in možnost), da ?e zaloge, ki jo porabnik vidi v naši web-trgovini, ni na voljo v trenutku naro?ila, porabnika (kupca) ne moremo postre?i z zahtevanim artiklom. Zavra?amo vsakršno odškodnino, ki bi izvirala iz tega.
Prosimo Vas, da se zaradi varne uporabe interneta zaš?itite pred online virusi in ?rvi.